Hotline: 094 410 71 74

Đi bộ xuyên biển với ‘tường thành đá’ dài hơn 500m ở Quy Nhơn

Đi bộ xuyên biển với ‘tường thành đá’ dài hơn 500m ở Quy Nhơn

Cùng chuyên mục