Hotline: 094 410 71 74

Quy đinh – Chính sách của Quy Nhơn Group Tour

Quy đinh – Chính sách của Quy Nhơn Group Tour

  1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  2. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh : Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch; điều kiện công nhận điểm du lịch, khu du lịch; ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch; điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch của cơ sở lưu trú du lịch và nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.
  3. Điều 2. Đối tượng áp dụng
    1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài.
    2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.
    3. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cơ quan khác, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch.
  4. Chính sách nhân sự là yếu tố then chốt về sự gắn bó lâu dài với công ty .

NHỮNG QUY ĐỊNH KHI QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY 

QUY NHƠN GROUP TOUR

Địa chỉSố nhà 58 nguyễn Đình Thụ, P. Nguyễn Văn Cừ, Tp.Quy Nhơn, Bình Định

Hotline(0367)931.692 – 0944 107 174

Website: Hiện nay công ty có 3 web chính : www.quynhongrouptour.com.vn , www.tourquynhonphuyen.com , www.tourghepquynhon.com.vn

Fanpage : Trung tâm du lịch và sự kiện Quy Nhơn Group Tour